Share To Facebook
產品名稱 : ANEST IWATA 手持式噴槍
產品型號 : WIDER1
產品描述
ANEST IWATA
日本岩田
產品介紹
新舊款對照表
舊型號 新型號
 W-101-082P   WIDER1-08E2P 
 W-101-102P   WIDER1-10E2P 
 W-101-132P   WIDER1-13E2P 
 W-101-152P   WIDER1-15E2P 
 W-101-101S   WIDER1-10E1S 
 W-101-101G   WIDER1-10E1G 
 W-101-131S   WIDER1-13K1S 
 W-101-131G   WIDER1-13K1G 
 W-101-132S   WIDER1-13H2S 
W-101-132G WIDER1-13H2G
W-101-134S 停產
W-101-134G KIWAMI-1-13B4
W-101-151S WIDER1-15K1S
W-101-151G WIDER1-15K1G
W-101-152S WIDER1-15H2S
W-101-152G WIDER1-15H2G
W-101-181S WIDER1-18N1S
W-101-181G WIDER1-18N1G


供料方式
proimages/SprayGun/WIDER1-A.jpg

技術資料

 型號   供料方式   噴嘴口徑 
 ømm
 噴塗空氣壓力 
 MPa
 塗料使用量 
 ml/min
 空氣使用量 
 l/min
 噴幅 
 mm
 WIDER1-08E2P  壓送 0.8 0.29 150 270 190
 WIDER1-10E2P 1.0 200 220
 WIDER1-13E2P 1.3 0.24
220 210
 WIDER1-15E2P 1.5 250 240
 WIDER1-10E1S 吸上 1.0 85 75 120
 WIDER1-10E1G  重力 95 130
 WIDER1-13K1S  吸上 1.3 150 145 155
 WIDER1-13K1G  重力 160 170
 WIDER1-13H2S 吸上 150 225 160
 WIDER1-13H2G 重力 160 175
 WIDER1-15K1S 吸上 1.5 175 145 170
 WIDER1-15K1G  重力 200 180
 WIDER1-15H2S  吸上 170 225 175
 WIDER1-15H2G  重力 190 190
 WIDER1-18N1S  吸上 1.8 210 170 170
 WIDER1-18N1G  重力 240 190

 
proimages/SprayGun/WIDER_LOGO.jpg